Tegnestue | Henry Jensen A/S projekterer alt i 3D

3D-projektering er det suverænt bedste værktøj til at konkretisere, forbedre og kvalitetssikre din konstruktion, inden den bygges i virkeligheden. På vores tegnestue sørger vi for, at dit byggeri bliver bygbart uden at gå på kompromis med din vision.  

Med projektering i 3D undgår du dyre konstruktionsfejl

Der er mange fordele ved 3D-projektering. Når vi udfører de statiske og dynamiske beregninger og derefter konstruerer i 3D, sikrer vi os, at dit byggeri hænger godt sammen. Der er mange bevægelige dele, når man bygger, og det hele skal spille sammen, lige fra vægtfordeling og svingninger i konstruktionen til VVS og til ventilation og el-installationer.  

Vi overskueliggør dit byggeri gennem 3D-tegninger, der giver bedre forståelse for byggeriet, og hvad der realistisk kan lade sig gøre. På den måde minimerer vi risikoen for konstruktionsfejl, som kan komme til at koste dyrt, hvis de skal rettes senere i processen. I værste fald opdages konstruktionsfejl først mange år efter byggeriets afslutning, når de er blevet farlige for de mennesker, der skal bruge bygningen.  

3D-tegning kan spare bygherren for mange ærgrelser og omkostninger, og det sørger for, at det bliver nemmere at overholde tidsplanen for byggeriet. Med 3D-projektering kan vi nemlig forudse fejl, før byggeriet går i gang og foreslå alternative løsninger. Projektering i 3D giver altid det bedste beslutningsgrundlag.  

3D-konstruktion hjælper os med at se byggeriet som helhed

3D-projektering er en del af Henry Jensen A/S’ grundprincip om at have blik for hele byggeriet. Det kan ikke understreges nok, hvor kompleks en opgave, det kan være at bygge, og derfor er det vigtigt altid at have hele byggeriet for øje. Henry Jensen A/S hjælper dig med at få overblik over dit byggeri og rådgiver dig med udgangspunkt i teknisk viden og praktiske erfaringer, så du har det bedst mulige grundlag for at tage de rigtige beslutninger for dit byggeri.  

Henry Jensen A/S tilbyder projektering i 3D af  

  • Konstruktioner 
  • VVS-installationer 
  • Ventilationssystemer  
  • El-installationer 
  • Anlæg  

Og meget mere. Ingen opgaver er for store eller for små. Vi ser alle opgaver som en velkommen mulighed for at lære og udvikle vores kompetencer. Hos Henry Jensen A/S har vi over 40 års erfaring i rådgivning indenfor byggeri, som vi trækker på, når vi rådgiver dig, og hver gang, vi varetager en ny opgave, indsamler vi uvurderlige erfaringer, som vi kan bruge i vores fremtidige arbejde.  

Vores dygtige medarbejdere tegner alle konstruktioner/installationer i Revit. 3D-tegning er et af de steder, hvor der sker størst udvikling i teknologien, og hos Henry Jensen A/S holder har vores medarbejdere altid fingeren på pulsen med hensyn til den teknologiske udvikling. Vi udvikler løbende på vores medarbejdere med planlagt og kontinuerlig efteruddannelse.  

Hos Henry Jensen A/S har vi mange dygtige medarbejdere, der ser frem til at hjælpe dig med at realisere dit byggeprojekt. Du er altid velkommen til at ringe til os på Tlf.: 63 12 41 50. Vi glæder os til at tale med dig om 3D-projektering af dit byggeri.