Kvalitetssikring | Grundig kvalitetssikring giver værdi på bundlinjen

Kvalitetssikring er en vigtig del af vores arbejde hos Henry Jensen A/S. Kvalitetssikring bidrager til færre fejl og minimerer dermed økonomiske og tidsmæssige omkostninger for alle projektets parter lige fra rådgiverteamet til entreprenørerne til bygherre

Spar penge gennem kvalitetssikring

Systematisk kvalitetssikring betaler sig, fordi fejl og misforståelser under udførslen af byggeriet minimeres. Forebyggelse af fejl sparer byggeriets parter for mange bekymringer og omkostninger, da udbedring af fejl ofte både er dyrt og besværligt under byggeprocessen for ikke at tale om konsekvenserne i det færdige byggeriet. Sættes der ind med løbende kvalitetssikringen, er risikoen for byggefejl minimal.  

Kvalitetssikring udføres både for byggeriets parters skyld, men også ud fra et samfundsøkonomisk og miljømæssigt hensyn. Svigt og fejl i byggerier kan have konsekvenser både for de mennesker, der skal bruge bygningerne, men i et større perspektiv også for miljøet og samfundsøkonomien.  

Henry Jensen A/S udfører kvalitetssikring med største omhyggelighed til glæde for bygherren, samfundet og os selv.  

Vil du hører mere om, hvordan vi udfører kvalitetssikring hos Henry Jensen A/S?  
Så ring til os på Tlf.: 63 12 41 50. Vi ser frem til at tale med dig.  

 

Tværfaglig sparring

Henry Jensen A/S vægter tværfaglig sparring højt. Når vi får en opgave, sammensætter vi et tværfagligt team, som sørger for at have øje for hele byggeriet. På den måde forudser og minimerer vi fejl i dit byggeri og skaber sammenhæng mellem form og funktion.  

Vores tværfaglige tilgang til konstruktion gør os i stand til at forudse fejl i din konstruktion og foreslå alternative løsninger tidligt i processen, så du undgår at stå med fejl, der bliver svære og dyre at rette, når de først er begået.   

Når du benytter dig af rådgivning fra Henry Jensen A/S, kommunikerer du med det samme team fra start til slut. Sådan sørger vi for effektiv kommunikation både internt i teamet og mellem Henry Jensen A/S og dig som kunde. Hos Henry Jensen A/S ser vi dit byggeprojekt som en helhed, og vi er engagerede i at levere enkle løsninger, der virker for dig og dit byggeri.  

Hos Henry Jensen har vi et fantastisk team af konstruktionsfolk med fagligheden i top, som glæder sig til at hjælpe dig med dit byggeprojekt. Har du spørgsmål til vores konstruktionsteam, så kan du henvende dig på Tlf.: 63 12 41 50. Vi glæder os til at have en uforpligtende snak med dig om konstruktionen af dit byggeprojekt.