Om Henry Jensen A/S

Ingeniør Henry Jensen startede Henry Jensen A/S i Odense i 1979. Siden da har Henry Jensen A/S varetaget opgaver for en lang række tilfredse bygherrer, både i det private og det offentlige. Igennem vores over 40 år i branchen har vi samlet værdifulde erfaringer og opbygget tillidsfulde relationer til mange kunder og samarbejdspartnere i hele landet.  

Vores styrke ligger i vores medarbejdere

Hos Henry Jensen A/S har vi mange dygtige medarbejdere, herunder der er specialister indenfor hvert deres område. Tilsammen dækker vi alle ingeniørområder indenfor moderne byggeri. Vores medarbejdere har i gennemsnit over 10 års anciennitet i udarbejdelse af konstruktioner og tekniske installationer.  

Det er vigtigt for os altid at have den nyeste viden, og derfor investerer vi i vores medarbejdere gennem planlagte og kontinuerlige efteruddannelser. Sådan sikrer vi det høje faglige niveau, som vi er så stolte af, hos vores medarbejdere.  

Vi gennem tiden opbygget en stor portefølje af tilfredse kunder, der har haft stor glæde af at arbejde sammen med vores kompetente ingeniører og installatører. Se vores referenceliste for nærmere informationer om de opgaver, vi og vores specialister har gennemført i de senere år.  

Vi ser dit byggeri som en helhed

Hos Henry Jensen A/S har vi samlet samtlige ingeniørdiscipliner i samme hus. Det har vi erfaret giver den mest optimale videndeling og den mest effektive kommunikation. Virksomheden er sammensat som en matrix-organisation med en ledelses- og administrationsafdeling samt faggrupper med hver sin fagleder. 

Når vi har samtlige ingeniørdiscipliner i samme hus, gør det det nemt for os at arbejde tværfagligt. Hos Henry Jensen A/S opfatter vi tværfaglighed som en vigtig kerne i vores arbejde. På hver opgave sidder der et tværfagligt team, der arbejder på byggeriet fra start til slut. Det gør os i stand til at se byggeriet som en helhed, så vi kan forudse udfordringer og minimere risikoen for fejl i dit byggeri. Når du arbejder med os, bestræber vi os på, at du arbejder med de samme specialister gennem hele processen. Det giver tryghed og sikrer, at ingen informationer går tabt.  

Ejerskabshistorik

Henry Jensen A/S er etableret i 1979 og omdannet til aktieselskab i 1987 med ingeniør Henry Jensen som hovedaktionær. Som led i generationsskifte er der i 1997 oprettet et nyt aktieselskab med samme navn og udvidet ejerkreds. 

I 1997 blev ejerkredsen ændret til Halldor Stefansson og Henning Pedersen, som også forestod den daglige ledelse. 

I 2008 blev ejerkredsen udvidet med Jan Bjørnskov og Michael Jakobsen, som også indgår i den daglige ledelse. Direktionen består fortsat af Halldor Stefansson og Henning Pedersen. 

Pr. 1. juli 2018 er ejerkredsen reduceret til Jan Bjørnskov, Halldor Stefansson og Michael Jakobsen, direktionen består af Halldor Stefansson og Michael Jakobsen. 

I dag er ejerkredsen Jan Bjørnskov, Michael Jakobsen, Kasper Nøddebo Kildegård og Joachim Kongaard-Mikkelsen, direktionen består af Michael Jakobsen og Joachim Kongaard-Mikkelsen. 

Du er altid velkommen…

… til at kontakte os for at høre mere om vores virksomhed. Ring til os på Tlf.: 63 12 41 50 og hør mere om, hvad Henry Jensen A/S kan gøre for dig.