Anlægsteknik

Bygninger kan ikke stå alene, men skal integreres i en fungerende infrastruktur og relevante omgivelser. Henry Jensen A/S tilbyder rådgivning om anlægsteknik med udgangspunkt i stor ekspertise og masser af praktisk erfaring. Hos os er fagligheden i hovedsædet, og vi arbejder tværfagligt for at sikre dig et optimalt resultat.  

Bygger du på et nyt område, der skal bebygges for første gang?

Når et område bebygges for første gang, er der mange ting at tage hensyn til. Kloaksystemer og forsyningslinjer er med til at strukturere det ubebyggede område, og det kræver stor omtanke og erfaring at anlægge et areal på den mest hensigtsmæssige måde.  

Den erfaring har vi hos Henry Jensen A/S. Vi finder innovative, bygbare løsninger, der er optimale for dit byggeri, og planlægger med største omhu arealet for dig på forhånd.  

Hos Henry Jensen A/S varetager vi også byggeledelsen på stedet, og vi sørger selvfølgelig for, at tidsplaner og budgetter bliver overholdt. Vi har en stor portefølje indenfor anlægstekniske projekter, og vores dygtige ingeniører udvikler dagligt deres viden på området gennem praktiske erfaringer.  

Hos Henry Jensen A/S går vi højt op i faglig udvikling hos vores medarbejdere, og vi lærer noget af hvert eneste projekt, vi arbejder på. Ved at samle erfaring fra projekt til projekt, opbygger vi ekspertise og sørger for, at du altid får den bedste løsning til dit byggeri.  

Kom godt fra start med rådgivning om anlægsteknik

Med rådgivning om anlægsteknik fra Henry Jensen A/S kommer du godt fra start. Med udgangspunkt i vores tekniske viden og praktiske erfaringer kan vi forudse udfordringer og forhindringer. På den måde sparer vi bygherren for en masse besværligt dobbeltarbejde.  

 Vi samler et tværfagligt team med fagligheden i top, der arbejder med dig på dit projekt fra start til slut. Sammen sørger vi for, at du kan føre dine visioner ud i livet og kommer i mål med dit projekt indenfor de relevante tidsmæssige og økonomiske rammer.  

Vi har samtlige ingeniørdiscipliner samlet i huset, fordi vores erfaring fortæller os, at det giver optimal videndeling. Vores tværfaglige arbejdsmodel sørger for, at vi altid har blik for hele byggeriet.  

Samtidig sikrer vi god og effektiv kommunikation både internt og mellem dig og teamet. Vi sørger så vidt muligt for, at du kommunikerer med de samme dygtige medarbejdere gennem hele processen, så ingen information går tabt.  

Hos Henry Jensen A/S har vi specialisterne til at hjælpe dig med at finde den rigtige løsning for etablering af kloak til regn- og spildevand. Vi har fokus på bæredygtighed og fremtidssikring af kloaksystemer og tilbyder derfor også rådgivning til LAR-løsninger, i forbindelse med håndtering af regnvand. 

Henry Jensen A/S varetager rådgivning for anlægsteknik til: 

  • Kloakering til regn- og spildevand 
  • Projektering af dræn 
  • Byggemodningsprojekter 
  • LAR – Lokal afledning af regnvand 
  • Projektering af afløbssystemer 
  • Dimensionering af forsyning for brugsvand og fjernvarme 

Hos Henry Jensen A/S har vi en række kompetente medarbejdere med stor teknisk viden, der glæder sig til at tale med dig om anlægstekniske løsninger. Vil du høre mere om vores arbejde med anlægsteknik? Ring gerne på Tlf.: 63 12 41 50.