Strandlodsvej 11B, Amager

Byggeriet er på i alt 330 boliger med tilhørende kælder, nødvendige faciliteter for affaldshåndtering, teknikrum, depotrum og cykelparkering, udearealer m.v. og parkering.

Byggeriet er præcertificeret DGNB – Guld, hvor Henry Jensen bl.a. har indgået som rådgivere på de ingeniørtekniske kriterier, samt givet input til de øvrige bæredygtighedskriterier.

Henry Jensen har bl.a. bidraget med rådgivning omkring Teknisk og Social Kvalitet, herunder klimaskærm, tryghed og sikkerhed, indeklima og luftkvalitet samt de tekniske systemer mm., der bidrager bæredygtigt ved at sikre robuste og fleksible løsninger, der forlænger bygningens og de tekniske systemers levetid, og fremmer oplevelsen af byggeriets samlede kvalitet.

 

Projektdata

  • Adresse: Strandlodsvej 11B, Amager
  • Bygherre: Green Square Art A/S
  • Arkitekt: Årstiderne A/S
  • Etageareal: Ca. 30.000 m²
  • Periode: 2017-2020
  • Ibrugtagning: 2020
  • Byggesum: 350 mio. kr.
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Rådgivertype: Delt, ingeniør incl. fagtilsyn, konstruktioner, VVS, Energi og El
  • Nøglemedarbejd: Kasper Nøddebo Kildegaard