Stevns Klint, Besøgscenter

Projektet omfatter nybyggeri af et Besøgscenter ved Stevns Klint på ca. 1.600 m²

Bygningen er placeret på eksisterende skråning i det gamle Boesdal Kalkbrud.

Hele bygningen ligger under terræn og det eksisterende kalkoverdrev er lagt ud på taget.

Bygningen er opført i betonkonstruktioner, der ude og inde er beklædt med skaldmurede kalkstensblokke.

Besøgscentret rummer køkken, administration, udstilling og café. 

Projektdata

  • Adresse: Boesdalsvej 14, 4673 Rødvig Stevns
  • Bygherre: Fonden Stevns Klint Besøgscenter
  • Arkitekt: Praksis Arkitekter A/S
  • Etageareal: 1600 m²
  • Periode: 2019-2022
  • Ibrugtagning: 2022
  • Byggesum: 37,5 mio. kr.
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Rådgivertype: Underrådgivning
  • Nøglemedarbejd: Joachim Krongaard-Mikkelsen