Gartnerbyen, Odense

Opgave:

Udbygningen af grunden sker i 2 etaper. Den første modning påbegyndes i 4. kvartal 2017 efter godkendt lokalplan. Her påbegyndes bl.a. et butikstorv, der vil skabe en ny markering langs Middelfartvej. I etape 1 bygges ca. 75.000 kvm. Opstart 2. etape 2019 vil blive påbegyndt i 2. kvartal 2019, efter at Gasa helt har afviklet deres aktiviteter i området. Denne etape vil omfatte bl.a. etablering af boliggade mod nord, kvartersstrøg, pladsdannelser samt et evt. sundhedshus. Når området er fuldt udbygget, vil der være plads til ca. 140.000 etagekvadratmeter. Området vil indeholde en bred vifte funktioner og bygningstyper.

Projektdata

  • Adresse: Lavsensvænget 1, 5200 Odense
  • Bygherre: H. Skjøde Knudsen A/S
  • Arkitekt: Arkitema
  • Etageareal: 140.000 m2
  • Ibrugtagning 2019-2021
  • Rådgivertype: Byggemodning, vejanlæg, parkering, fortove og friarealer.
  • Ca. m2 veje: 45.000 m2 incl. parkering