Danmarks Keramikmuseum, Grimmerhus

Opgave: 

Udbygning af eksisterende museum med nye udstillingsfaciliteter, som harmonerer med eksisterende fredede bygningsanlæg. For at beholde den eksisterende park er nybygning primært beliggende under terræn og delvist over terræn.

Bygningen under terræn har strenge krav til tæt-hed. Dette er dels løst ved at udføre udvendig membran, men også ved at sikre tæthed i betonkonstruktionen. Udføres i lavenergiklasse 1.

 

Projektdata

  • Adresse: Kongebrovejen 42, 5500 Middelfart
  • Bygherre: Danmarks Keramik Museum
  • Arkitekt: Kjær & Richter
  • Etageareal: Nybygning 1.490 m², ombygning ca. 500 m²
  • Ibrugtagning: 2015
  • Rådgivertype: Ingeniørrådgivning, alle ingeniørdiscipliner, samt byggeledelse og fagtilsyn