Kvalitetssikring

Projekter kvalitetssikres i henhold til firmaets kvalitetssikringsmanual og CAD-manual, udarbejdet efter retningslinjerne i ISO 9000 og byggestyrelsens cirkulære om kvalitetssikring i byggeriet. Firmaets manual er opbygget efter retningslinjer udarbejdet af F R I. Kvalitetssikring udføres under ledelse af firmaets kvalitetssikringschef Jan Bjørnskov.

Miljørigtig projektering

Projekter udføres under hensyntagen til miljørigtig projektering som sikres gennem firmaets kvalitetssikring. Som projekteringsværktøj tager firmaet udgangspunkt i “Håndbog i miljørigtig projektering” udgivet af BPS, februar 1998. Miljøvurdering bygger endvidere på de af PAR og FRI udarbejde målsætninger og vejledninger. Miljøvurdering udføres under ledelse af firmaets kvalitetssikringschef.

Kategorier