Joachim Krongaard-Mikkelsen

Konstruktionsingeniør, partner

Mob.: 61 20 64 81

jmi@henry-jensen.dk