Joachim Krongaard-Mikkelsen

Konstruktionsingeniør