Ribe Katedralskole, Rundgangen

Opgave: 

Etablering af ny samlingssal for 750 personer med indskudt etage. Ombygning af eksisterende gang og fællesrum til ny samlingssal med indskudt etage. Samlingssalen er udstyret med scene-faciliteter, lys-og lydudstyr samt av-udstyr. Ombygningen er foregået midt inde i skolens område i undervis ningstiden.

Fakta