Vores miljøprofil

Hos Henry Jensen A/S arbejder vi målrettet med at nedbringe vores miljøpåvirkning og leve op til gældende miljølovgivning til gavn for miljøet, kunder, medarbejdere og os selv.

Medlem af MiljøForum Fyn – Byggeri

Vi er medlem af MiljøForum Fyn – Byggeri; et erhvervsnetværk for miljøledelse, grøn omstilling, cirkulær økonomi og bæredygtighed inden for industri og byggeri. Her udvikler vi løbende vores viden og kompetencer inden for bæredygtighed, arbejdsmiljø, energi, digitalt byggeri og samfundsansvar.

MiljøForum Fyn har medlemmer fra 130 private virksomheder og ni fynske kommunerog er del af Erhvervshus Fyn.

Der afholdes ofte temadage og konferencer om bl.a. bæredygtigt  byggeri, miljøhensyn i renoveringsprojekter og om miljøstyring og affaldsminimering på byggepladser. Se aktuelt program mv. her: www.miljøforumfyn.dk

Vi er tilknyttet MiljøForum Fyn- Byggeri-klyngen, fordi vi ønsker at fremme miljøhensyn i fremtidige byggerier. Det ønsker vi fordi bygge- og anlægssektoren tegner sig for op mod 50 % af samfundets energiforbrug til produktion af byggematerialer, til opførelsen og til opvarmning, belysning, ventilation mv. i bygningernes levetid. Desuden bruges ca. 10 mio. tons materialer pr. år, hvoraf en del indeholder sundheds- og miljøbelastende stoffer. Der er dog udviklet mange metoder til mindskelse af miljøbelastningen, som vi søger at inddrage i de opgaver som vi løser i det enkelte byggeprojekt. 

Det frivillige samarbejde mellem medlemsvirksomhedernemed mange muligheder for videndeling er kodeordene for klyngens aktiviteter og er med til at sikre en dynamisk udvikling af vores miljøkompetencer.

Miljøredegørelser

Vi medvirker i miljøredegørelser for nogle af vores byggeprojekter på baggrund af MiljøForum Fyns manual. Manualen anviser en metode til, hvordan der på en enkel måde arbejdes med miljø- og bæredygtighedshensyn og dokumenteres herfor.

Miljøredegørelsen bliver uvildigt vurderet og godkendt af MiljøForum Fyn-Byggeri advisoryboard.Godkendes miljøredegørelsen modtager vi MiljøForum Fyns Miljødiplom.

Vi har senest modtaget Miljødiplom i 2019,og det er bevis på, at vi mener det, når vi siger, vi er en miljørigtig virksomhed. 

Se vores miljødiplom her

Læs mere om MiljøForum Fyn her

Kategorier