Maltfabrikken, Ebeltoft

Opgave: 

Eksisterende Maltfabrik renoveres og ombygges.

Den samlede projektsum er 150 mio. kr., hvoraf Syddjurs Kommunefinansierer nyt bibliotek og museum og Fonden Den ny Maltfabrik transformerer fabriksbygningerne og udearealer.
Projektet omfatter et samlet bygningsareal på ca. 4.400 m². Heraf udgør Fondens andel ca. 3.400 m² til brug for lejemål til kulturelle aktiviteter, private virksomheder, kreative iværksættere, interesseorganisationer mm.

Kommunes andel består af ca. 1.000 m² til brug for Syddjurs Bibliotek og Museum Østjylland.

Derudover omfatter projektet 17.644 m² udearealer, heraf 9.696 m² ejet af Syddjurs Kommune og 7.948 m² ejet af Fonden.

Fakta