Ventilation

Ventilation er vigtigt i alle former for byggeri. Boliger, kontorer og industri har brug tilførsel af frisk luft og udsugning af brugt og forurenet luft.

Især industrien stiller store krav med hensyn til udsugning f. eks. ved svejsning og varmeudvikling.

Henry Jensen A/S udfører alle de nødvendige beregninger og sørger for, at alle arbejdsmiljøkrav bliver overholdt. Så vidt mulig udnytter vi de muligheder bygningen tilbyder for naturlig ventilation. Dette kan spare bygherren for en del energiomkostninger.

Vi har to ingeniører i vores team der tager sig af ventilationsspørgsmål. Du er velkommen til at henvende dig via vores kontaktside eller direkte til den rette medarbejder.

Andre områder