Green Building Council Denmark

Henry Jensen A/S er medlem af den danske non-profit organisation Green Building Council Denmark, der
har til formål at støtte udbredelsen af bæredygtighed i den danske byggebranche.

Foreningen blev stiftet af en samlet dansk byggebranche i 2010 og varetager udvikling og
administration af den danske bæredygtighedscertificering DGNB system Denmark. DGNB system
Denmark er en dansktilpasset version af den internationalt anerkendte bæredygtighedsstandard
DGNB, og bygger på Brundtlandrapportens definition af bæredygtighed.

Andre områder