DGNB

Hos Henry Jensen A/S har vi uddannede DGNB konsulenter:

DGNB er en af verdens førende bæredygtighedscertificeringsstandarder for bygninger og
byområder. DGNB certificeringen er bygget op om Brundtland-rapportens holistiske definition
af bæredygtighed som vurderer bygninger og byområders bæredygtighed ud fra et såvel
socialt som økonomisk og miljømæssigt perspektiv. Bygningens totaløkonomi bliver vurderet
på baggrund af beregninger af en bygnings samlede levetidsomkostninger (LCC), mens den
samlede miljøpåvirkning blive målt på vurdering af byggematerialernes samlede
miljøpåvirkninger (LCA).

DGNB-systemet er udviklet af det tyske bæredygtighedsråd Deutsche Gessellschaft für
Nachhaltiges Bauen som blev grundlagt i 2007 i Stuttgart og som i 2014 har 1200
medlemmer. Mere end 500 forskellige eksperter har på frivillig basis bidraget til udvikling af
certificeringssystemet.

Systemet administreres i Danmark af Green Building Council Denmark (DK-GBC), som har
tilpasset de tyske kriterier til danske forhold med hjælp fra omkring 150 frivillige specialister
fra den danske bygge- og ejendomsbranche.

I Danmark kan vi, i skrivende stund, tilbyde DGNB bæredygtighedscertificering af nybyggerier
og omfattende renoveringer af kontorbygninger, etageejendomme & rækkehuse
undervisningsinstitutioner, eksisterende kontorbyggeri og byområder.

Andre områder